Author: » Przedszkole Promyczek w Michałowicach

Wpisy

No image

Gimnastyka korekcyjna dla wszystkich dzieci!

Informujemy, że od II semestru gimnastyka korekcyjna zostaje włączona do zajęć dodatkowych finansowanych w ramach czesnego, oznacza to że zajęciami z gimnastyki zostaną objęte wszystkie dzieci. Rodziców, których dzieci uczęszczały na zajęcia w I semestrze prosimy o niedokonywanie płatności za II semestr.

No image

System Kontroli Dostępu do Przedszkola!!!

Drodzy Rodzice, w niedługim czasie zostanie uruchomiony system kontroli dostępu do przedszkola. Oznacza to, że wejście do przedszkola będzie możliwe tylko przy użyciu breloka zbliżeniowego. W związku z powyższym, bardzo prosimy o jak najszybsze zgłaszania się do gabinetu dyrektora przedszkola celem załatwienia formalności. Odbiór breloków odbywa się osobiście przez każdego z rodziców. Przy odbiorze breloka należy podpisać regulamin i wpłacić kaucję w wysokości 20zł. Wydawanie breloków i udzielanie informacji odbywa się w gabinecie dyrektora przedszkola. Wszelkie informacje wraz z regulaminem do zapoznania zostały wywieszone na tablicach informacyjnych grup przedszkolnych. Regulamin korzystania z systemu kontroli dostępu