Aktualności

Procedury mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w przedszkolu

Drodzy Rodzice,

bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami obowiązującymi w naszym przedszkolu, wprowadzonymi zarządzeniem Dyrektora.

Zarządzenie nr 5/2020

Wewnętrzna procedura zapewnienia bezpieczeństwa…-zał. nr 1 do zarządzenia

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia…-zał. nr 2 do zarządzenia

Procedura postępowania na wypadek zakażenia…-zał. nr 3 do zarządzenia

Procedura pierwszeństwa przyjęć dzieci…-zał nr 4 do zarządzenia

Oświadczenie Rodzica – zał. nr 1 do Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa

Ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami – zał. nr 2 do Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa