Krasnoludki

Czerwiec 2022


Maj 2022


Kwiecień 2022


Marzec 2022


PLAN PRACY MARZEC 2022:

1. ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY

2. ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW

3. MARCOWA POGODA

4. WIOSENNE PRZEBUDZENIA

• rozwijanie mowy,

• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: małych i wielkich,

• poznawanie zachowania się wybranych zwierząt,

• określanie tempa poruszania się zwierząt

• rozwijanie umiejętności wokalnych,

• rozwijanie sprawności ruchowej,

• rozwijanie sprawności manualnej,

• poznawanie zwyczajów sowy,

• poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt żyjących

w lesie,

• rozwijanie słuchu fonematycznego,

• poznawanie właściwości fizycznych powietrza,

• zapoznanie z pojęciem gaz,

• poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia,

• dokonywanie analizy i syntezy słów,

• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

• poznawanie cech kuli,

• wskazywanie różnic pomiędzy kulą a kołem,

◦ dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,

◦ zapoznanie ze zjawiskami parowania i skraplania,

◦ obserwowanie pogody i zaznaczanie jej elementów każdego dnia,

◦ utrwalanie nazw dni tygodnia,

◦ określanie znaczenia wody w życiu człowieka,

• poznawanie przyczyn ochrony roślin,

• zintegrowanie się dzieci podczas powitania wiosny.

Wiersz:
Dzisiaj dzień piękny, uroczysty
Taki dzień raz się w roku zdarza gdy 8 marca z gwarem wiosny wytryśnie z kartek kalendarza,
tak to wspaniałe wielkie Święto
więc spieszą chłopcy i panowie.
Z bukietem życzeń w barwach kwiatów
Uśmiechnąć się do wszystkich kobiet.

Piosenka ,,Bukiecik
W kwiaciarni ,w wazonie
Na klombie, na łące
Wokół nas są kwiatki
Śliczne i pachnące
Ref.
Bukiet kolorowy   
W ręce teraz mam
Wiem kto się ucieszy 
Komu bukiet dam
Czerwone i różowe
Lub białe płateczki
A pomiędzy nimi 
Żółciutkie środeczki.  
Ref….

Luty 2022