Kadra

Stanisław Boroń

przedstawiciel organu prowadzącego, Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

Magdalena Boroń

Dyrektor przedszkola

Nauczyciel kontraktowy

mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Wioletta Żuradzka

Wicedyrektor przedszkola

mgr ekonomii

Małgorzata Marzec

nauczyciel kontraktowy,
mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,
studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna, diagnoza i profilaktyka społeczna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Resocjalizacja i socjoterapia

Agnieszka Winkel

nauczyciel kontraktowy,
mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
studia podyplomowe: Język angielski w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym

Urszula Żywiecka

nauczyciel kontraktowy,
mgr Edukacji wczesnoszkolnej,
studia licencjackie: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Katarzyna Sobolewska

nauczyciel stażysta,

studia licencjackie: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Izabela Cieślik

nauczyciel kontraktowy,

studia mgr: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

Mariola Zębala

nauczyciel kontraktowy

studia licencjackie: Pedagogika resocjalizacyjna

studia mgr: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Katarzyna Bartyla

nauczyciel stażysta

studia licencjackie: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

Bożena Kalista

logopeda, nauczyciel dyplomowany,

mgr pedagogiki specjalnej ze specjalizacją – surdopedagogika,
studia podyplomowe: logopedia, terapeuta z integracji sensorycznej

Aneta Rosa 

pomoc wychowawcy

Anna Stawarz

pomoc wychowawcy

Karolina Rosa

pomoc wychowawcy

Anna Kubis

personel pomocniczy

Bogusława Augustynek

personel pomocniczy

Alicja Góralczyk

intendent

Agnieszka Mikulska

kucharka

Bożena Formicka

pomoc kuchenna

Agnieszka Motyka

pomoc kuchenna