Kadra

Stanisław Boroń

przedstawiciel organu prowadzącego, Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

Ewa Zając

Dyrektor przedszkola, nauczyciel mianowany,

mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z logopedią szkolną,
studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą

Małgorzata Marzec

nauczyciel kontraktowy,

mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,
studia podyplomowe: terapia pedagogiczna, diagnoza i profilaktyka społeczna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Magdalena Boroń

nauczyciel kontraktowy,

mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Magdalena Sobelga

nauczyciel kontraktowy,

mgr pedagogiki resocjalizacyjnej,
studia podyplomowe: pedagogika przedszkolna z rytmiką

Mariola Zębala

nauczyciel kontraktowy,

mgr pedagogiki resocjalizacyjnej,
studia podyplomowe: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Karolina Masłowska

nauczyciel stażysta,

licencjat: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.

Agnieszka Winkel

nauczyciel kontraktowy,

mgr pedagogiki,
studia magisterskie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia podyplomowe: Język angielski w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym.

Urszula Żywiecka

nauczyciel kontraktowy,

mgr Edukacji wczesnoszkolnej,
studia podyplomowe: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Agata Kusiak

nauczyciel stażysta,

licencjat: wychowanie przedszkolne, mgr: stosunki międzynarodowe, studia podyplomowe: logopedia.

Bożena Kalista

logopeda, nauczyciel dyplomowany,

mgr pedagogiki specjalnej ze specjalizacją – surdopedagogika,
studia podyplomowe: logopedia, terapeuta z integracji sensorycznej

Katarzyna Bochenek

pomoc wychowawcy

Angelika Kuczma

nauczyciel stażysta,
mgr pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną, studia podyplomowe (w trakcie): Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Agnieszka Cichy

nauczyciel stażysta,
mgr pedagogiki społeczno – opiekuńczej, podyplomowe: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Wioletta Żuradzka

stanowisko ds. rozliczeń przedszkola
mgr ekonomii

Alicja Góralczyk

intendent

Agnieszka Mikulska

kucharka

Irena Kania

pomoc kuchenna

Bożena Formicka

pomoc kuchenna

Teresa Górka i Bogusława Augustynek

personel pomocniczy