Kadra

-Stanisław Boroń – przedstawiciel organu prowadzącego, Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

 

-Ewa Zając – Dyrektor przedszkola, nauczyciel mianowany,
mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z logopedią szkolną,
studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą

 

-Marta Bielecka – nauczyciel kontraktowy,
mgr pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej,
studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 

-Małgorzata Borgiasz – nauczyciel kontraktowy,
mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,
studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna, diagnoza i profilaktyka społeczna oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

-Magdalena Boroń – nauczyciel kontraktowy,
mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

-Magdalena Sobelga – nauczyciel kontraktowy,
mgr pedagogiki resocjalizacyjnej,
studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna z rytmiką

 

-Mariola Zębala – nauczyciel kontraktowy,
mgr pedagogiki resocjalizacyjnej,
studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 

-Agnieszka Miszczyk – nauczyciel stażysta,
mgr filologii polskiej, spec. nauczycielska
studia podyplomowe: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 

-Karolina Masłowska – nauczyciel stażysta,licencjat: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.

 

-Agnieszka Winkel – nauczyciel kontraktowy,
mgr pedagogiki,
studia magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia podyplomowe: Język angielski w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym.

 

-Urszula Żywiecka – nauczyciel kontraktowy,
mgr Edukacji wczesnoszkolnej,
studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

 

-Weronika Gałkowska – nauczyciel stażysta, licencjat Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Studia magisterskie: Pedagogika społeczno – opiekuńcza.

 

-Agata Kusiak – nauczyciel stażysta, licencjat: Wychowanie przedszkolne, mgr: Stosunki międzynarodowe, studia podyplomowe: Logopedia.

 

-Bożena Kalista – logopeda, nauczyciel dyplomowany
mgr pedagogiki specjalnej ze specjalizacją – surdopedagogika,
studia podyplomowe: Logopedia, Terapeuta z integracji sensorycznej

 

-Katarzyna Bochenek – pomoc wychowawcy

-Angelika Doniec – pomoc wychowawcy

 

-Wioletta Żuradzka – stanowisko ds. rozliczeń przedszkola
mgr ekonomii

-Janina Wywiał – intendent

-Alicja Góralczyk – intendent

-Agnieszka Mikulska – kucharka

-Maria Magoska – kucharka

-Irena Kania – pomoc kuchenna

-Bożena Formicka – pomoc kuchenna

-Teresa Górka i Bogusława Augustynek – personel pomocniczy