Kadra

 • Stanisław Boroń – przedstawiciel organu prowadzącego, Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
 • Ewa Zając – Dyrektor przedszkola, nauczyciel mianowany,
  mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z logopedią szkolną,
  studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą
 • Małgorzata Marzec – nauczyciel kontraktowy,
  mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,
  studia podyplomowe: terapia pedagogiczna, diagnoza i profilaktyka społeczna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Magdalena Boroń – nauczyciel kontraktowy,
  mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Magdalena Sobelga – nauczyciel kontraktowy,
  mgr pedagogiki resocjalizacyjnej,
  studia podyplomowe: pedagogika przedszkolna z rytmiką
 • Mariola Zębala – nauczyciel kontraktowy,
  mgr pedagogiki resocjalizacyjnej,
  studia podyplomowe: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Karolina Masłowska – nauczyciel stażysta,licencjat: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.
 • Agnieszka Winkel – nauczyciel kontraktowy,
  mgr pedagogiki,
  studia magisterskie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia podyplomowe: Język angielski w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym.
 • Urszula Żywiecka – nauczyciel kontraktowy,
  mgr Edukacji wczesnoszkolnej,
  studia podyplomowe: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • Agata Kusiak – nauczyciel stażysta, licencjat: wychowanie przedszkolne, mgr: stosunki międzynarodowe, studia podyplomowe: logopedia.
 • Bożena Kalista – logopeda, nauczyciel dyplomowany
  mgr pedagogiki specjalnej ze specjalizacją – surdopedagogika,
  studia podyplomowe: logopedia, terapeuta z integracji sensorycznej
 • Katarzyna Bochenek – pomoc wychowawcy
 • Angelika Kuczma – nauczyciel stażysta, mgr pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną, studia podyplomowe (w trakcie): Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Agnieszka Cichy – pomoc wychowawcy, mgr pedagogiki społeczno – opiekuńczej, podyplomowe: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Wioletta Żuradzka – stanowisko ds. rozliczeń przedszkola
  mgr ekonomii
 • Alicja Góralczyk – intendent
 • Agnieszka Mikulska – kucharka
 • Irena Kania – pomoc kuchenna
 • Bożena Formicka – pomoc kuchenna
 • Teresa Górka i Bogusława Augustynek – personel pomocniczy