Kadra

-Stanisław Boroń – przedstawiciel organu prowadzącego, Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

 

-Ewa Zając – Dyrektor przedszkola, nauczyciel mianowany,
mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z logopedią szkolną,
studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą

 

-Marta Bielecka – nauczyciel kontraktowy,
mgr pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej,
studia podyplomowe: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 

-Małgorzata Marzec – nauczyciel kontraktowy,
mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,
studia podyplomowe: terapia pedagogiczna, diagnoza i profilaktyka społeczna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

-Magdalena Boroń – nauczyciel kontraktowy,
mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

-Magdalena Sobelga – nauczyciel kontraktowy,
mgr pedagogiki resocjalizacyjnej,
studia podyplomowe: pedagogika przedszkolna z rytmiką

 

-Mariola Zębala – nauczyciel kontraktowy,
mgr pedagogiki resocjalizacyjnej,
studia podyplomowe: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 

-Agnieszka Miszczyk – nauczyciel stażysta,
mgr filologii polskiej, spec. nauczycielska
studia podyplomowe: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 

-Karolina Masłowska – nauczyciel stażysta,licencjat: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.

 

-Agnieszka Winkel – nauczyciel kontraktowy,
mgr pedagogiki,
studia magisterskie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia podyplomowe: Język angielski w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym.

 

-Urszula Żywiecka – nauczyciel kontraktowy,
mgr Edukacji wczesnoszkolnej,
studia podyplomowe: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

 

-Agata Kusiak – nauczyciel stażysta, licencjat: wychowanie przedszkolne, mgr: stosunki międzynarodowe, studia podyplomowe: logopedia.

 

-Bożena Kalista – logopeda, nauczyciel dyplomowany
mgr pedagogiki specjalnej ze specjalizacją – surdopedagogika,
studia podyplomowe: logopedia, terapeuta z integracji sensorycznej

 

-Katarzyna Bochenek – pomoc wychowawcy

-Angelika Kuczma – pomoc wychowawcy, licencjat:pedagogika resocjalizacyjna, mgr pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, podyplomowe: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (w trakcie).

 

-Wioletta Żuradzka – stanowisko ds. rozliczeń przedszkola
mgr ekonomii

-Alicja Góralczyk – intendent

-Agnieszka Mikulska – kucharka

-Irena Kania – pomoc kuchenna

-Bożena Formicka – pomoc kuchenna

-Teresa Górka i Bogusława Augustynek – personel pomocniczy