Kadra

Stanisław Boroń

przedstawiciel organu prowadzącego, Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

Magdalena Boroń

Dyrektor przedszkola

Nauczyciel kontraktowy

mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Wioletta Żuradzka

Wicedyrektor przedszkola

mgr ekonomii

Małgorzata Marzec

nauczyciel kontraktowy,
mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,
studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna, diagnoza i profilaktyka społeczna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Resocjalizacja i socjoterapia

Magdalena Sobelga

nauczyciel kontraktowy,
mgr pedagogiki resocjalizacyjnej,
studia podyplomowe: pedagogika przedszkolna z rytmiką

Agnieszka Winkel

nauczyciel kontraktowy,
mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
studia podyplomowe: Język angielski w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym

Urszula Żywiecka

nauczyciel kontraktowy,
mgr Edukacji wczesnoszkolnej,
studia licencjackie: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Magdalena Zielińska 

nauczyciel kontraktowy,
mgr pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną

studia licencjackie: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

studia podyplomowe: Integracja sensoryczna

Barbara Wypych

nauczyciel stażysta,
studia licencjackie: wychowanie przedszkolne
studia mgr: edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Sobolewska

nauczyciel stażysta,

studia licencjackie: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Anna Pietrzyk

nauczyciel stażysta,

studia mgr: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Bożena Kalista

logopeda, nauczyciel dyplomowany,
mgr pedagogiki specjalnej ze specjalizacją – surdopedagogika,
studia podyplomowe: logopedia, terapeuta z integracji sensorycznej

Aneta Rosa 

pomoc wychowawcy

Anna Stawarz

pomoc wychowawcy

Paulina Szczepka-Dźwigała

pomoc wychowawcy

Anna Kubis

personel pomocniczy

Bogusława Augustynek

personel pomocniczy

Alicja Góralczyk

intendent

Agnieszka Mikulska

kucharka

Bożena Formicka

pomoc kuchenna

Agnieszka Motyka

pomoc kuchenna