Kadra

Stanisław Boroń

przedstawiciel organu prowadzącego, Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

Ewa Zając

Dyrektor przedszkola, nauczyciel mianowany,
mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z logopedią szkolną,
studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą

Małgorzata Marzec

nauczyciel kontraktowy,
mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,
studia podyplomowe: terapia pedagogiczna, diagnoza i profilaktyka społeczna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Magdalena Boroń

nauczyciel kontraktowy,
mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Magdalena Sobelga

nauczyciel kontraktowy,
mgr pedagogiki resocjalizacyjnej,
studia podyplomowe: pedagogika przedszkolna z rytmiką

Agnieszka Winkel

nauczyciel kontraktowy,
mgr pedagogiki,
studia magisterskie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia podyplomowe: Język angielski w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym.

Urszula Żywiecka

nauczyciel kontraktowy,
mgr Edukacji wczesnoszkolnej,
studia podyplomowe: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Magdalena Zielińska 

nauczyciel kontraktowy,
mgr pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną
studia licencjackie: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Iwona Gumula

nauczyciel stażysta
studia licencjackie: wychowanie przedszkolne

Wypych Barbara

nauczyciel stażysta,
studia licencjackie: wychowanie przedszkolne
studia mgr: edukacja wczesnoszkolna

Bożena Kalista

logopeda, nauczyciel dyplomowany,
mgr pedagogiki specjalnej ze specjalizacją – surdopedagogika,
studia podyplomowe: logopedia, terapeuta z integracji sensorycznej

Rosa Aneta

pomoc wychowawcy

Wioletta Żuradzka

stanowisko ds. rozliczeń przedszkola
mgr ekonomii

Alicja Góralczyk

intendent

Agnieszka Mikulska

kucharka

Irena Kania

pomoc kuchenna

Bożena Formicka

pomoc kuchenna

Bogusława Augustynek

personel pomocniczy

Motyka Agnieszka

pomoc kuchenna