Pożegnanie zimy

Do widzenia Marzanno ,

Teraz na wiosnę pora,

już kwiaty wschodzą na łąkach

we wszystkich wiosennych kolorach