Oferta edukacyjna

Oferta podstawowa


Nasze przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty. Praca wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Poprzez zabawę i naukę realizujemy koncepcję opartą na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Inteligencje wielorakie rozwijamy poprzez edukację matematyczną, muzyczną, plastyczną, przyrodniczą, ruchową, przestrzenną, interpersonalną, społeczną i osobistą.

Szczegółowe cele i zadania naszego przedszkola określają załączone poniżej dokumenty.

Czytaj więcej

Zajęcia bezpłatne


Język angielski

Zajęcia odbywają się w każdej grupie, 3 razy w tygodniu po 30 minut.
Prowadzący – lektor Szkoły Języków Obcych CELINGUA.

Język hiszpański

Zajęcia odbywają się w każdej grupie, 1 raz w tygodniu po 30 minut.
Prowadzący – lektor Szkoły Języków Obcych CELINGUA

Wiele współczesnych badań i publikacji wskazuje na zasadność rozpoczęcia nauczania języka obcego w jak najmłodszym wieku. Dzieci w wieku 4-5 lat mają specjalne zdolności niezbędne do przyswajania języka obcego, które to należy w nich rozwijać. Są to:

– zdolność rozumienia ogólnego znaczenia – zanim dziecko nauczy się rozpoznawać poszczególne wyrazy i ich znaczenie, jest w stanie zrozumieć ogólne znaczenie danego wyrażenia czy krótkiego zdania. Intonacja, mimika, gesty pozwalają im zrozumieć ogólny sens.

– zdolność uczenia się pośredniego – dzieci nie uczą się słówek czy struktur jako poszczególnych jednostek, ale zaciekawione przez bajkę będą powtarzać nowe zwroty aż je zrozumieją, a nawet nauczą się na pamięć. Jeśli usłyszą nowe słowo od nauczyciela to będą je powtarzać ze względu na nieznane wcześniej dźwięki.

– zdolność uczenia się przez fantazję i wyobraźnię – w tym pomaga maskotka, z którą dzieci utożsamiają się (z jej przygodami) i podświadomie przyswajają sobie kolejne struktury.

– zdolność, a wręcz potrzebę komunikacji – nie tylko między sobą, w grupie, ale także z nauczycielem.

Bardzo ważną zdolnością, która musi być rozwijana jest zdolność naśladowania dźwięków. W tym okresie życia dziecka, jego aparat artykulacyjny działa najsprawniej, pozwalając mu doskonale imitować dźwięki usłyszane z płyty bądź też od nauczyciela języka obcego w przedszkolu.

Czytaj więcej

Rytmika

Zajęcia odbywają się w każdej grupie*, 2 razy w tygodniu po 30 minut.
Prowadzący – nauczyciel muzyki ze Szkoły Podstawowej w Michałowicach.

* (grupa najmłodsza zaczyna zajęcia od października)

Zajęcia rytmiki w przedszkolu mają przygotować dziecko do przyszłej edukacji, ale też dać możliwość znalezienia się w każdej sytuacji muzycznej od najwcześniejszych lat. Uczą koncentracji uwagi, dają możliwość wyciszenia, ale też wpływają na rozwój fizyczny dziecka kształcąc jego postawę, korelację ruchową, ogólną sprawność fizyczną. Dostarczają rozrywki, odprężenia i zaspokajają naturalną aktywność dziecka i potrzebę ruchu. Rytmika wpływa także na kontakty społeczne z rówieśnikami, uczy współpracy w grupie. Bez wątpienia angażuje całą osobowość dziecka, jego zmysły, uczucia i myśli.

* (informacje zaczerpnięte z Programu nauczania rytmiki w przedszkolu „Radosne nutki” pani Beaty Kuczmańskiej)

Czytaj więcej

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia odbywają się w każdej grupie (za wyjątkiem grupy najmłodszej), 1 raz w tygodniu po 30 minut.

Prowadzący – specjalista z zakresu korekcji wad postawy z firmy Strong Spine Center Rehabilitacja i Gimnastyka

Zajęcia dodatkowo płatne


Taniec

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 30 minut.
Prowadzący – instruktor Szkoły Tańca „AS-2” w Krakowie.
Koszt udziału w zajęciach wynosi 120zł / semestr.

Do celów głównych nauki tańca dzieci w wieku przedszkolnym należy wspomaganie i stymulowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci oraz wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu.

Do celów szczegółowych należy:

 • kształtowanie świadomości własnego ciała,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • kształtowanie motoryki: szybkości, gibkości, siły, wytrzymałości, zwinności, koordynacji, płynności ruchów,
 • ćwiczenie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej przy muzyce,
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki, rytmu,
 • podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej dziecka
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie i wyrażania swoich potrzeb
 • umożliwianie rozwijania indywidualnych talentów, zainteresowań i predyspozycji artystyczno-ruchowych
* (informacje zaczerpnięte z Programu prowadzenia zajęć tanecznych z dziećmi w placówkach przedszkolnych Szkoły Tańca „AS-2”)

Czytaj więcej

Szachyzajęcia na razie wstrzymane.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 30 minut.

JUDOzajęcia na razie wstrzymane.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 30 minut.

Harmonogram zajęć dodatkowych w roku 2021/2022 – w przygotowaniu

Oferta doraźna


 • wycieczki autokarowe do teatru, muzeum, ZOO, lotnisko w Balicach, dworzec kolejowy w Krakowie, Straż Pożarna w Krakowie, Zatorland, itp.
 • wycieczki lokalne do instytucji użyteczności publicznej np. Straż Pożarna, Biblioteka Publiczna, szkoła, apteka, ośrodek zdrowia, gabinet stomatologiczny, sklep zoologiczny, itp.
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów np. policjant, strażak, pielęgniarka, kolejarz, itp.
 • teatrzyki z udziałem aktorów, kukiełek, pacynek, lalek
 • zajęcia ceramiczne, decupage i inne.