Opłaty za przedszkole

* Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2020 z dnia 10 lutego 2020r. zmianie ulega wysokość czesnego. Od dnia 1 września 2020r czesne będzie wynosić 370zł. Reszta opłat pozostaje bez zmian.

  • 350,00 zł * – miesięczna opłata stała za wykonywanie usług wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznych, płatna z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca (od września do lipca)

  • 13,50 zł – dzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek), w tym:

    • śniadanie – 3,5 zł

    • obiad – 7 zł,

    • podwieczorek – 3 zł

Rodzic jest zobligowany do wykupienia co najmniej dwóch posiłków (śniadanie i obiad, lub obiad i podwieczorek).

Rodzic jest zobligowany do zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu, gdyż przysługuje mu odpis za niewykorzystane wyżywienie, ale tylko od dnia zgłoszenia nieobecności.

Opłata za wyżywienie jest pobierana z dołu (po rozliczeniu miesiąca).

  • 200,00 zł – „wpisowe” – jednorazowa opłata roczna w przypadku dzieci nowo zapisanych

  • 100,00 zł – „wpisowe” – jednorazowa opłata roczna w przypadku dzieci kontynuujących pobyt w przedszkolu