Opłaty za przedszkole

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Michałowicach z dniem 1 września 2021 r. ulega zmianie wysokość opłat obowiązujących w Niepublicznym Przedszkolu „Promyczek” i będzie wynosić odpowiednio:

  • Czesne: 450,00 zł – miesięczna opłata stała za wykonywanie usług wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznych, płatna z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca (od września do lipca)
  • Wyżywienie: 15,00 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek), w tym:
    • śniadanie – 4,30 zł
    • obiad – 7,50 zł
    • podwieczorek – 3,20 zł

Rodzic jest zobligowany do wykupienia co najmniej dwóch posiłków (śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek) oraz zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu.

Od dnia zgłoszenia nieobecności dziecka (zgodnie z zasadami zawartymi w umowie) Rodzicowi przysługuje odpis za niewykorzystane wyżywienie.

Opłata za wyżywienie jest pobierana z dołu (po rozliczeniu miesiąca).

* Wpisowe (jednorazowa opłata roczna):

  • 200,00 – dla dzieci nowo zapisanych
  • 100,00 – dla dzieci kontynuujących pobyt w przedszkolu