Opłaty za przedszkole

 

  • 290,00 – miesięczna opłata stała za wykonywanie usług wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznych, płatna z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca (od września do lipca)

  • 11,50 – dzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek), w tym:  śniadanie – 2,50

                                     obiad – 6,50,

                                                 podwieczorek – 2,50

Rodzic jest zobligowany do wykupienia co najmniej dwóch posiłków (śniadanie i obiad, lub obiad i podwieczorek).

Rodzic jest zobligowany do zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu, gdyż przysługuje mu odpis za niewykorzystane wyżywienie, ale tylko od dnia zgłoszenia nieobecności.


Opłata za wyżywienie jest pobierana z dołu (po rozliczeniu miesiąca).

 

  • 100,00 – „wpisowe” – jednorazowa opłata w przypadku dzieci nowo zapisanych

  • 50,00 – „wpisowe” – jednorazowa opłata w przypadku dzieci kontynuujących pobyt w przedszkolu