Zapisy do przedszkola


Rekrutacja na rok 2022/2023

Rekrutacja na nowy rok szkolny rozpocznie się 1 marca 2022r.

Zapisy trwają od 1 marca do 15 kwietnia 2022r.


Naszym przedszkolakom gwarantujemy:

 • miłą i ciepłą atmosferę
 • opiekę dwóch wychowawców na każdej grupie
 • bogaty program bezpłatnych zajęć dodatkowych (język angielski, język hiszpański, zajęcia rytmiczno-taneczne oraz gimnastykę korekcyjną)
 • liczne warsztaty tematyczne
 • zajęcia dodatkowe na życzenie rodziców (np. taniec, szachy,…)
 • opiekę logopedyczną
 • duże i nasłonecznione sale
 • zabawy na świeżym powietrzu na dwóch placach przedszkolnych
 • oraz zdrowe i smaczne posiłki przygotowywane przez własną kuchnię

Aby dokonać zapisu dziecka należy:

 1. wydrukować ze strony poniższe dokumenty* (umowa i karta zapisu wraz z załącznikami)
 2. wypełnić, podpisać i dostarczyć w formie papierowej (nie mailowo) do przedszkola w godzinach pracy sekretariatu tj. 8:00 – 15:00 (lub ewentualnie w godzinach pracy przedszkola tj. 6:00 – 17:00)
 3. wpłacić wpisowe gotówką do kasy przedszkola lub przelewem na rachunek bankowy podany w umowie.

* Umowa o świadczenie usług przedszkolnych w roku 2022/2023

* Karta zapisu dziecka do przedszkola

Ważne informacje:

 1. Umowa i Karta zapisu muszą być podpisane przez obydwoje Rodziców.
 2. Umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach, Kartę zapisu w 1 egzemplarzu.
 3. Prosimy o zapoznanie się z zapisami Klauzuli Informacyjnej Rodo (zał. do umowy) oraz przekazanie osobom upoważnionym do odbioru dziecka do zapoznania Klauzulę Informacyjną Rodo dla osób upoważnionych do odbioru dziecka (zał. do Karty zapisu)
 4. Prosimy o zapoznanie się z zapisami Statutu oraz Wytycznymi COVID-19 obowiązującymi w przedszkolu (dostępnymi w zakładce Przedszkole/Dokumenty).
 5. Istnieje także możliwość otrzymania druku Umowy oraz Karty zapisu w przedszkolu.

Zapisu do naszego przedszkola można dokonać w ciągu całego roku szkolnego, w miarę posiadania wolnych miejsc.


Istnieje możliwość dokonania wstępnego zapisu dziecka do przedszkola, poprzez złożenie podania poprzedzającego podpisanie umowy. Złożenie samego podania o przyjęcie dziecka do przedszkola nie skutkuje zapewnieniem miejsca w przedszkolu.

Podanie takie powinno zawierać:

 1. Imię i nazwisko rodzica
 2. Adres do korespondencji rodziców
 3. Telefon kontaktowy
 4. Imię i nazwisko dziecka
 5. Data i miejsce urodzenia dziecka
 6. Miejsce zamieszkania dziecka
 7. Datę przyjęcia dziecka do przedszkola
 8. Podpis rodzica oraz datę złożenia podania
 9. Podpisaną „Klauzulę Informacyjną Rodo dla osoby składającej podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola

Liczba dzieci w naszym przedszkolu jest ograniczona do 125 miejsc, co tworzy 5 grup po 25 dzieci. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zapisów.

Lista dzieci przyjętych i wstępnie przypisanych do poszczególnych grup wiekowych jest dostępna u dyrekcji przedszkola po 30 kwietnia. Dzieci, dla których zabraknie miejsc będą umieszczone na liście rezerwowej.