Zapisy do przedszkola


„Nowe zasady funkcjonowania przedszkola od 1 września 2018 r.” – dokument do wglądu


Zapisu do naszego przedszkola można dokonać w ciągu całego roku szkolnego.

W tym celu należy złożyć do dyrekcji przedszkola podanie, które powinno zawierać poniższe dane:

 1. Imię i nazwisko rodziców

 2. Adres do korespondencji rodziców

 3. Telefon kontaktowy

 4. Imię i nazwisko dziecka

 5. Data i miejsce urodzenia dziecka

 6. Miejsce zamieszkania dziecka

 7. Miejsce zameldowania dziecka (jeśli jest inne niż powyżej)

 8. Datę przyjęcia dziecka do przedszkola

 9. Podpis rodzica oraz datę złożenia podania

W kolejnym etapie należy się zgłosić do dyrekcji w okresie rekrutacji, aby dokonać potwierdzenia zgłoszenia i podpisać umowę.

Rekrutacja zgodnie z obowiązującymi przepisami odbywa się od 15 lutego do 15 kwietnia.


Rodzice, których dzieci przyjdą pierwszy rok do przedszkola, w okresie od 15 lutego do 15 kwietnia:

 • składają podanie (jeśli nie złożyli go wcześniej),

 • wypełniają Kartę zapisu dziecka do przedszkola

  dokument ten można wypełnić na miejscu lub ściągnąć ze strony internetowej,

 • podpisują Umowę o świadczenie usług w Niepublicznym Przedszkolu „Promyczek” w Michałowicach,

 • wpłacają 100zł „wpisowego”

  jest to bezzwrotna opłata zapewniająca miejsce w przedszkolu.


Rodzice, których dzieci już uczęszczają do naszego przedszkola, w okresie od 15 lutego do 15 marca:

 • składają deklarację, w której stwierdzają czy dziecko będzie, czy nie będzie uczęszczało do przedszkola od nowego roku szkolnego,

 • w przypadku, gdy dziecko będzie uczęszczało wypełniają „Kartę zapisu dziecka do przedszkola”

  dokument ten można wypełnić na miejscu lub ściągnąć ze strony internetowej,

 • wpłacają 50zł „wpisowego”

  jest to bezzwrotna opłata zapewniająca miejsce w przedszkolu.

Liczba dzieci w naszym przedszkolu jest ograniczona do 125 miejsc, co tworzy 5 grup po 25 dzieci. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista dzieci przyjętych i wstępnie przypisanych do poszczególnych grup wiekowych jest dostępna u dyrekcji przedszkola po 30 kwietnia. Dzieci, dla których zabraknie miejsc będą umieszczone na liście rezerwowej.

Dokumenty do pobrania:

„Karta zapisu dziecka do przedszkola” na rok szkolny 2017/2018 – dokument do pobrania

„Karta zapisu dziecka do przedszkola” na rok szkolny 2018/2019 – dokument do pobrania