Zapisy do przedszkola


Rekrutacja do przedszkola trwa od 17 lutego do 30 czerwca 2020r

Rodzice chcąc dokonać zapisu dziecka do przedszkola:

1. podpisują Umowę o świadczenie usług przedszkolnych przez Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Michałowicach

2. wpłacają odpowiednio:

– 200zł „wpisowego” rodzice, których dzieci przyjdą pierwszy rok do przedszkola,

– 100zł „wpisowego” rodzice, których dzieci kontynuują pobyt w naszym przedszkolu

Jest to bezzwrotna opłata zapewniająca miejsce w przedszkolu.

3. wypełniają „Kartę zapisu dziecka do przedszkola” oraz pozostałe dokumenty, które należy ściągnąć ze strony internetowej (linki poniżej) a następnie wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć w budynku przedszkola obok sekretariatu w pudełku REKRUTACJA 2020/2021.


Zapisu do naszego przedszkola można dokonać w ciągu całego roku szkolnego, w miarę posiadania wolnych miejsc.


Istnieje możliwość dokonania wstępnego zapisu dziecka do przedszkola, poprzez złożenie podania poprzedzającego podpisanie umowy. Złożenie samego podania o przyjęcie dziecka do przedszkola nie skutkuje zapewnieniem miejsca w przedszkolu.

Podanie takie powinno zawierać:

 1. Imię i nazwisko rodzica

 2. Adres do korespondencji rodziców

 3. Telefon kontaktowy

 4. Imię i nazwisko dziecka

 5. Data i miejsce urodzenia dziecka

 6. Miejsce zamieszkania dziecka

 7. Miejsce zameldowania dziecka (jeśli jest inne niż powyżej)

 8. Datę przyjęcia dziecka do przedszkola

 9. Podpis rodzica oraz datę złożenia podania


Liczba dzieci w naszym przedszkolu jest ograniczona do 125 miejsc, co tworzy 5 grup po 25 dzieci. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zapisów.

Lista dzieci przyjętych i wstępnie przypisanych do poszczególnych grup wiekowych jest dostępna u dyrekcji przedszkola po 30 kwietnia. Dzieci, dla których zabraknie miejsc będą umieszczone na liście rezerwowej.

REKRUTACJA 2020/2021 – DOKUMENTY do pobrania:

 1. KARTA ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 2020_2021
 2. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEDSZKOLNYCH 2020_2021
 3. Klauzula informacyjna RODO dla osoby upoważnionej przez rodziców- opiekunów prawnych
 4. Klauzula informacyjna RODO dla rodziców