Zapisy do przedszkola


Rekrutacja do przedszkola trwa od 15 lutego do 15 kwietnia 2019r

Rodzice chcąc dokonać zapisu dziecka do przedszkola:

1. podpisują Umowę o świadczenie usług przedszkolnych przez Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Michałowicach

2. wpłacają odpowiednio:

– 200zł „wpisowego” rodzice, których dzieci przyjdą pierwszy rok do przedszkola,

– 100zł „wpisowego” rodzice, których dzieci kontynuują pobyt w naszym przedszkolu

Jest to bezzwrotna opłata zapewniająca miejsce w przedszkolu.

3. wypełniają Kartę zapisu dziecka do przedszkola” – dokument ten można wypełnić na miejscu lub ściągnąć ze strony internetowej (link poniżej)


Zapisu do naszego przedszkola można dokonać w ciągu całego roku szkolnego, w miarę posiadania wolnych miejsc.


Istnieje możliwość dokonania wstępnego zapisu dziecka do przedszkola, poprzez złożenie podania poprzedzającego podpisanie umowy. Złożenie samego podania o przyjęcie dziecka do przedszkola nie skutkuje zapewnieniem miejsca w przedszkolu.

Podanie takie powinno zawierać:

  1. Imię i nazwisko rodzica

  2. Adres do korespondencji rodziców

  3. Telefon kontaktowy

  4. Imię i nazwisko dziecka

  5. Data i miejsce urodzenia dziecka

  6. Miejsce zamieszkania dziecka

  7. Miejsce zameldowania dziecka (jeśli jest inne niż powyżej)

  8. Datę przyjęcia dziecka do przedszkola

  9. Podpis rodzica oraz datę złożenia podania


Liczba dzieci w naszym przedszkolu jest ograniczona do 125 miejsc, co tworzy 5 grup po 25 dzieci. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zapisów.

Lista dzieci przyjętych i wstępnie przypisanych do poszczególnych grup wiekowych jest dostępna u dyrekcji przedszkola po 30 kwietnia. Dzieci, dla których zabraknie miejsc będą umieszczone na liście rezerwowej.

Dokumenty do pobrania:

„Karta zapisu dziecka do przedszkola” na rok szkolny 2019/2020 – dokument do pobrania