WYDARZENIA I GALERIE - MIESIĄC: Sierpień 2020

Organizacja roku szkolnego 2020/2021 w Niepublicznym Przedszkolu „Promyczek” w Michałowicach od 1 września 2020r.

Rodzic przysyłając dziecko do przedszkola jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń określonych na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

(zaktualizowana „Wewnętrzna procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Niepublicznym Przedszkolu „Promyczek” w Michałowicach w okresie pandemii COVID-19” zostanie udostępniona na stronie internetowej przedszkola do końca sierpnia)

1. Ze strony internetowej przedszkola należy pobrać druk „Oświadczenie Rodzica”, który należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do przedszkola osobiście lub mailowo, najpóźniej do dnia 1 września 2020r.

Druk „Oświadczenie Rodzica – 1.09.2020 – do pobrania”

2. Powyższe oświadczenie składają także rodzice, których dzieci uczęszczały do przedszkola w okresie pandemii.

3. W roku przedszkolnym 2020/2021 zostały utworzone 4 grupy:

– Słoneczka – wych.: Sobelga M., Żywiecka U.

– Krasnoludki – wych.: Zielińska M., pomoc wych: Rosa A.

– Misie – wych.: Marzec M., Sobolewska K.

– Skrzaty – wych.: Winkel A., Wypych B.

4. Od 1 września uruchomione zostają 2 wejścia przedszkolne: główne i boczne (od strony Zakładu Fryzjerskiego)

5. Dzieci z grup Krasnoludki i Misie będą wchodzić i wychodzić tylko wejściem głównym.

6. Dzieci z grup Słoneczka i Skrzaty będą wchodzić i wychodzić tylko wejściem bocznym.

7. Rodzice lub osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie wchodzą do przedszkola tylko dzwonią domofonem i czekają na przyjście wyznaczonego pracownika przedszkola.

8. Na obecną chwilę rodzice nie korzystają z breloków umożliwiających im wejście do przedszkola.

9. Dzieci przyprowadzane są najpóźniej do godziny 9,00, po której dokonywana jest dezynfekcja ścieżek komunikacji.

10. Od września/października będą realizowane z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego zajęcia dodatkowe dla dzieci.

Opłaty związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego

1. Wyprawka – 100zł na dziecko.

2. Książki:

– Słoneczka – kwota 140zł

– Krasnoludki – kwota 90zł

– Misie – kwota 90zł

– Skrzaty – kwota 80zł

3. Ubezpieczenie NNW dzieci – nazwa ubezpieczyciela oraz kwota ubezpieczenia zostanie podana w terminie późniejszym.

Jeżeli dziecko jest ubezpieczone w innym miejscu, rodzic jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie dyrektora przedszkola.

Wszystkie opłaty powinny być przekazane przez rodziców w kopercie Pani odbierającej dziecko. Prosimy o nie wpłacanie powyższych kwot na rachunek bankowy.

Termin wpłat – 23.09.2020r.

Faktury za przedszkole

Opłata za przedszkole (czesne i wyżywienie) jest dokonywana na podstawie comiesięcznej faktury.

Faktury przekazują rodzicom Panie wydające dziecko. Rodzic potwierdza odbiór faktury na liście.

Faktury będą przesyłane mailowo rodzicom, którzy wyrazili pisemną zgodę na otrzymywanie faktur drogą mailową.

Wyprawka – czyli w co należy zaopatrzyć dziecko

1. Pantofle oraz ubrania na zmianę.

2. Nowo przyjęte dzieci dodatkowo przynoszą:

– chusteczki nawilżane

– prześcieradło z gumką o wymiarach 120×60,

– podusię,

– kocyk

Rzeczy te należy przynieść w bawełnianym worku. Wszystko ma być podpisane.

Pościel jest co tydzień oddawana do prania.

3. W łazienkach dzieci będą korzystać z ręczników papierowych (nie przynosimy ręczników bawełnianych)

4. Dzieci nie przynoszą szczoteczki, pasty do zębów i kubeczków (nie myją zębów).

5. Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych rzeczy (zabawek, przytulanek, książeczek, itp.)

Adaptacja nowo przyjętych dzieci

1. Prosimy, aby dzieci nowo przyjęte przyprowadzać przez pierwsze dwa tygodnie września na śniadanie, czyli do godziny 8,20 i odbierać po obiedzie, czyli o godzinie 12,30.

2. W kolejnych tygodniach będzie można wydłużać pobyt dziecka w przedszkolu.

Kontakt z wychowawcą

Od września zostaną wprowadzone konsultacje telefoniczne rodzica z wychowawcą pod nr telefonu: (12) 388-50-06 lub (12) 388-50-33

W niedługim czasie zostaną podane dni i godziny konsultacji.