Kadra

Stanisław Boroń

przedstawiciel organu prowadzącego, Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

Magdalena Boroń

Dyrektor przedszkola

Nauczyciel kontraktowy

mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Wioletta Żuradzka

Wicedyrektor przedszkola

mgr ekonomii

Izabela Cieślik

nauczyciel kontraktowy,

studia mgr: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

Dominika Kowalczyk

nauczyciel stażysta

Katarzyna Bobrowska-Czuj

nauczyciel

Bożena Kalista

logopeda, nauczyciel dyplomowany,

mgr pedagogiki specjalnej ze specjalizacją – surdopedagogika,
studia podyplomowe: logopedia, terapeuta z integracji sensorycznej

Aneta Rosa 

pomoc wychowawcy

Monika Pilawska – Szewczyk 

pomoc wychowawcy

Bogusława Augustynek

personel pomocniczy

Agnieszka Mikulska

kucharka

Bożena Formicka

pomoc kuchenna

Agnieszka Motyka

pomoc kuchenna