Kadra

Stanisław Boroń

przedstawiciel organu prowadzącego, Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

Magdalena Boroń

Dyrektor przedszkola

Nauczyciel kontraktowy

mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Wioletta Żuradzka

Wicedyrektor przedszkola

mgr ekonomii

Agnieszka Winkel

nauczyciel kontraktowy,
mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
studia podyplomowe: Język angielski w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym

Marta Karwat

nauczyciel stażysta

studia licencjackie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Izabela Cieślik

nauczyciel kontraktowy,

studia mgr: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

Bożena Kalista

logopeda, nauczyciel dyplomowany,

mgr pedagogiki specjalnej ze specjalizacją – surdopedagogika,
studia podyplomowe: logopedia, terapeuta z integracji sensorycznej

Aneta Rosa 

pomoc wychowawcy

Karolina Rosa

pomoc wychowawcy

Dominika Kowalczyk

pomoc wychowawcy

Anna Kubis

personel pomocniczy

Bogusława Augustynek

personel pomocniczy

Agnieszka Mikulska

kucharka

Bożena Formicka

pomoc kuchenna

Agnieszka Motyka

pomoc kuchenna