Ramowy plan dnia

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy wg. inwencji dzieci w kącikach tematycznych, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensującym, zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem i integrujące.

8.15-8.30

Zabiegi higieniczne, przygotowania do śniadania.

8.30-9.00

Śniadanie

9.00-11.45

Zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, zajęcia dodatkowe, zabawy wg. inwencji dzieci, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, ćwiczenia poranne, inscenizacja teatrzyków, przygotowanie dzieci do uroczystości i imprez okolicznościowych. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze. Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

11.45-12.00

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12.00-12.30

Obiad.

12.30-13.00

Grupy młodsze – odpoczynek poobiedni. Grupy starsze – relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, słuchanie bajek, zabawy wg. inwencji dzieci, zabawy w ogródku przedszkolnym.

13.00-13.45

Zajęcia dodatkowe, zabawy wg. inwencji dzieci w sali i na powietrzu.

13.45-14.00

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14.00-14.30

Podwieczorek.

14.30-17.00

Zabawy ruchowe, dydaktyczne, plastyczno-techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zabawy stolikowe, zabawy dowolne wg. zainteresowań, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć dydaktycznych, zajęcia w małych zespołach, praca z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza, indywidualna.