O nas

Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” istniejące od 2000r. usytuowane jest w centrum Michałowic, w Dolinie nad Dłubią, przy trasie Kraków – Warszawa.

Jego założycielem i organem prowadzącym jest Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Michałowicach.

Nadzór pedagogiczny nad naszą placówką sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

Wykwalifikowana kadra zapewnia edukację, opiekę oraz wsparcie dla rodziców w wychowywaniu ich dzieci.

Posiadamy 125 miejsc dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17:00.

Zgodnie z zapisami statutu przedszkole jest nieczynne w miesiącu sierpniu oraz Wigilię i Wielki Piątek.