Opłaty za przedszkole

Rok szkolny 2024/2025

  • Nasze przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Wysokość odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie reguluje obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
  • Wyżywienie: 22,00 zł (w tym śniadanie, obiad, podwieczorek), w tym:
    • śniadanie – 6,50 zł
    • obiad – 11,00 zł
    • podwieczorek – 4,50 zł

Rodzic jest zobligowany do wykupienia co najmniej dwóch posiłków (śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek) oraz zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu.

Od dnia zgłoszenia nieobecności dziecka (zgodnie z zasadami zawartymi w umowie) Rodzicowi przysługuje odpis za niewykorzystane wyżywienie.

Opłata za wyżywienie jest pobierana z dołu (po rozliczeniu miesiąca).