Zapisy do przedszkola


Rekrutacja na rok 2023/2024

Rekrutacja na nowy rok szkolny rozpocznie się 1 marca 2023r.

Zapisy trwają od 1 marca do 15 kwietnia 2023r.


Naszym przedszkolakom gwarantujemy:

 • miłą i ciepłą atmosferę
 • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
 • bezpłatne zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia rytmiczno-taneczne
 • liczne warsztaty tematyczne (plastyczne, kulinarne, przyrodnicze itp.)
 • zajęcia dodatkowe na życzenie rodziców (np. taniec, szachy,…)
 • opiekę logopedyczną
 • duże i nasłonecznione sale
 • zabawy na świeżym powietrzu na dwóch placach przedszkolnych
 • oraz zdrowe i smaczne posiłki przygotowywane przez własną kuchnię

Aby dokonać zapisu dziecka należy:

 1. wydrukować ze strony poniższe dokumenty* (umowa i karta zapisu)
 2. wypełnić, podpisać i dostarczyć w formie papierowej (nie mailowo) do przedszkola w godzinach pracy sekretariatu tj. 8:00 – 15:00 (lub ewentualnie w godzinach pracy przedszkola tj. 6:00 – 17:00)
 3. wpłacić wpisowe gotówką do kasy przedszkola lub przelewem na rachunek bankowy podany w umowie.

* Umowa o świadczenie usług przedszkolnych w roku 2023/2024

* Karta zapisu dziecka do przedszkola

Ważne informacje:

 1. Umowa i Karta zapisu muszą być podpisane przez obydwoje Rodziców.
 2. Umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach, Kartę zapisu w 1 egzemplarzu.
 3. Prosimy o zapoznanie się z zapisami Klauzuli Informacyjnej Rodo (zał. do umowy) oraz przekazanie osobom upoważnionym do odbioru dziecka do zapoznania Klauzulę Informacyjną Rodo dla osób upoważnionych do odbioru dziecka (zał. do Karty zapisu)
 4. Prosimy o zapoznanie się z zapisami Statutu oraz Procedurami obowiązującymi w przedszkolu (dostępnymi w zakładce Przedszkole/Dokumenty).
 5. Druk Umowy oraz Karty zapisu można otrzymać także w przedszkolu.

Zapisu do naszego przedszkola można dokonać w ciągu całego roku szkolnego, w miarę posiadania wolnych miejsc.


Istnieje możliwość dokonania wstępnego zapisu dziecka do przedszkola, poprzez złożenie podania poprzedzającego podpisanie umowy. Złożenie samego podania o przyjęcie dziecka do przedszkola nie skutkuje zapewnieniem miejsca w przedszkolu.

Podanie takie powinno zawierać:

 1. Imię i nazwisko rodzica
 2. Adres do korespondencji rodziców
 3. Telefon kontaktowy
 4. Imię i nazwisko dziecka
 5. Data i miejsce urodzenia dziecka
 6. Miejsce zamieszkania dziecka
 7. Datę przyjęcia dziecka do przedszkola
 8. Podpis rodzica oraz datę złożenia podania
 9. Podpisaną „Klauzulę Informacyjną Rodo dla osoby składającej podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola