Oferta edukacyjna

Oferta podstawowa


Nasze przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty. Praca wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Poprzez zabawę i naukę realizujemy koncepcję opartą na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Inteligencje wielorakie rozwijamy poprzez edukację matematyczną, muzyczną, plastyczną, przyrodniczą, ruchową, przestrzenną, interpersonalną, społeczną i osobistą.

Szczegółowe cele i zadania naszego przedszkola określają załączone poniżej dokumenty.

Czytaj więcej

Zajęcia bezpłatne


Język angielski

Rytmika

Zajęcia dodatkowo płatne


Taniec

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 30 minut.
Prowadzący – instruktor Szkoły Tańca „AS-2” w Krakowie.
Koszt udziału w zajęciach wynosi 159zł / semestr.
Drugie dziecko z rodzeństwa 139zł / semestr.

Czytaj więcej

Szachy

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 30 minut.

Koszt udziału w zajęciach wynosi 65zł / m-c.

Harmonogram zajęć dodatkowych w roku 2023/2024 – w przygotowaniu

Oferta doraźna


  • wycieczki autokarowe do teatru, muzeum, ZOO, lotnisko w Balicach, dworzec kolejowy w Krakowie, Straż Pożarna w Krakowie, Zatorland, itp.
  • wycieczki lokalne do instytucji użyteczności publicznej np. Straż Pożarna, Biblioteka Publiczna, szkoła, apteka, ośrodek zdrowia, gabinet stomatologiczny, sklep zoologiczny, itp.
  • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów np. policjant, strażak, pielęgniarka, kolejarz, itp.
  • teatrzyki z udziałem aktorów, kukiełek, pacynek, lalek
  • zajęcia ceramiczne, decupage i inne.