Wysokość czesnego w m-cu lipcu 2020r.

Zgodnie z zarządzeniem nr 9/2020 z dnia 29.06.2020r wysokość czesnego w m-cu lipcu  wynosi:

– dla dzieci uczęszczających do przedszkola 350zł (na drugie dziecko 175zł)

– dla dzieci nieuczęszczających do przedszkola 250zł (na drugie dziecko 125zł)