WYDARZENIA I GALERIE - MIESIĄC: maj 2023

SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI

W piątek, 12 maja gościliśmy w przedszkolu funkcjonariuszy Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowicach. Goście w ciekawy sposób przybliżyli przedszkolakom specyfikę pracy strażaka jednocześnie prezentując strój i podręczny sprzęt. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy podczas wypadków samochodowych, oraz asyście podczas różnych akcji. Strażacy zapoznali przedszkolaków z sytuacjami, w których należy wezwać straż pożarną, z zasadami prawidłowego zachowania się podczas pożaru, oraz przypomnieli numery alarmowe do straży, policji i na pogotowie. Dzieci z bliska mogły podziwiać wóz strażacki, wyposażenie jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Dzieci przymierzały hełm strażacki, wchodzili do wozu, gdzie mogli poczuć się jak prawdziwi strażacy choć przez chwilę. Wizyta strażaków utrwaliła wiedzę przedszkolaków w zakresie bezpieczeństwa, oraz zachęciła najmłodszych do służby w straży pożarnej.

ŚWIĘTA MAJOWE

„My jesteśmy Polakami, naszym godłem Orzeł Biały,

a stolicą jest Warszawa, znać jej nazwę ważna sprawa. (…)

nasze Tatry są górami, a królową rzek jest Wisła,

Polska to nasza ojczyzna. ”

Z okazji zbliżających się Świąt Majowych, dzieci z grupy „Skrzaty” zapoznawały się z najważniejszymi wiadomościami dotyczącymi ich kraju i miejscowości, w której mieszkają, bądź najczęściej przebywają. Dzieci dowiedziały się jakie są symbole narodowe, czym jest Unia Europejska, poznały wiele legend i charakterystycznych miejsc oraz zabytków związanych z różnymi miastami tj.: Kraków, Warszawa, Toruń, Poznań. Ponadto, wykonały prace plastyczne związane z główną tematyką tj.: flaga Polski i UE oraz plakat pt.: „Moja miejscowość”. Zaznajomiły się również z tradycjami patriotycznymi związanymi z 1, 2 i 3 maja. Dodatkowo, dzieci poznały wiele piosenek o tematyce patriotycznej, które na koniec tygodnia wspólnie odśpiewały przy tematycznej gazetce.