Zakończenie roku przedszkolnego

Już koniec roku, mija czas,
Z chwilę wakacje czekają nas

Musimy nowych nazbierać sił
By każdy z nas szczęśliwy był

Choć w przedszkolu było wesoło,
Wołają nas góry i lasy wokoło!