Palmy wielkanocne

Tradycją naszego przedszkola jest coroczne robienie z dziećmi palm przed Niedzielą Palmową, które potem dzieci zabiorą do domu, by w niedzielę iść z nimi do kościoła i poświęcić je. A oto jak przebiegała praca naszych dzieci i jej efekty do podziwiania.