2018-06-20 WYCIECZKA DO PASIEKI NA KOŹLICY W MASŁOMIĄCEJ