2021-09-28 Prace plastyczne wrzesień – Krasnoludki